Ing. Igor Šulaj, daňový poradca

00620297
Ing. Igor Šulaj, daňový poradca
Bernolákova 22,  974 01 Banská Bystrica
Banská Bystrica
01.01.1993
Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona
Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
Účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, audítorské činnosti; daňové poradenstvo
Fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského zákona a iných právnych predpisov nezapísané v obchodnom registri
Súkromné tuzemské

Pridanie/Úprava informácií

Máte možnosť kontaktné informácie a ďalšie informácie o firme.